Bưu điện văn hóa xã Thuỷ Biều

  • Mã bưu điện: 533150
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuỷ Biều
  • Địa chỉ: Sô´21, Đường Ngô Hà, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 0234.3881632