Bưu điện Thương mại điện tử

  • Mã bưu điện: 531120
  • Bưu cục: Bưu điện Thương mại điện tử
  • Địa chỉ: Sô´08, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 0234.3837474