Bưu điện Tây Lộc

  • Mã bưu điện: 532350
  • Bưu cục: Bưu điện Tây Lộc
  • Địa chỉ: Sô´136, Đường Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 0234.3523113