Đại lý bưu điện Vinh Giang

  • Mã bưu điện: 537170
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Vinh Giang
  • Địa chỉ: Thôn Nghi Giang, Xã Vinh Giang, Huyện Phú Lộc
  • Điện thoại: 874110