Đại lý bưu điện Chợ Sịa

  • Mã bưu điện: 534610
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Chợ Sịa
  • Địa chỉ: Thôn Thạch Bình, Thị Trấn Sịa, Huyện Quảng Điền
  • Điện thoại: 554236