Đại lý bưu điện Lê Quý Đôn

  • Mã bưu điện: 531316
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Lê Quý Đôn
  • Địa chỉ: Sô´43, Đường Lê Quý Đôn, Phường Phú Hội, Thành phố Huế
  • Điện thoại: