Bưu điện văn phòng VP BĐTX Hương Thủy

  • Mã bưu điện: 536327
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTX Hương Thủy
  • Địa chỉ: Sô´1028, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ
  • Điện thoại: 0234.3863210