Bưu điện văn phòng VP BĐH Quảng Điền

  • Mã bưu điện: 534612
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Quảng Điền
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Kim Thành, Thị Trấn Sịa, Huyện Quảng Điền
  • Điện thoại: 02343554231