Bưu điện văn hóa xã Lộc Bổn

  • Mã bưu điện: 537240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lộc Bổn
  • Địa chỉ: Thôn Hòa Mỹ, Xã Lộc Bổn, Huyện Phú Lộc
  • Điện thoại: 0234.3874211