Bưu điện Nam Đông

  • Mã bưu điện: 536400
  • Bưu cục: Bưu điện Nam Đông
  • Địa chỉ: Khu Vực Ii, Thị Trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông
  • Điện thoại: 3875316/3875145