Bưu điện văn phòng VP BĐH Phú Lộc

  • Mã bưu điện: 537423
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Phú Lộc
  • Địa chỉ: Sô´118, Đường Lý Thánh Tông, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc
  • Điện thoại: 02343871219