Bưu điện khai thác cấp 2 KT Quảng Điền

  • Mã bưu điện: 534630
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Quảng Điền
  • Địa chỉ: Thôn Khuôn Phò Nam, Thị Trấn Sịa, Huyện Quảng Điền
  • Điện thoại: 0234.3555515