Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Phong Điền

Danh sách 21 địa chỉ Bưu điện ở Phong Điền, Thừa Thiên Huế: Bưu điện Phong Điền, Bưu điện TMĐT Phong Điền, Bưu điện Điền Hòa, Bưu điện An Lỗ, Bưu điện Phong Xuân, Bưu điện văn hóa xã Phong Hiền, Bưu điện văn hóa xã Phong Thu, Bưu điện văn hóa xã Phong Hòa, Bưu điện văn hóa xã Phong Chương, Bưu điện văn hóa xã Phong Bình, Bưu điện văn hóa xã Điền Lộc, Bưu điện văn hóa xã Phong Hải, Bưu điện văn hóa xã Điền Hải, Bưu điện văn hóa xã Điền Môn, Bưu điện văn hóa xã Điền Hương, Bưu điện văn hóa xã Phong An, Bưu điện văn hóa xã Phong Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Phong Sơn, Đại lý bưu điện Ưu Điềm, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phong Điền, Bưu cục văn phòng VP BĐH Phong Điền

Bưu điện Phong Điền

 • Mã bưu điện: 534900
 • Bưu cục: Bưu điện Phong Điền
 • Địa chỉ: Thôn Trạch Thượng 1, Thị Trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
 • Điện thoại: 0234.3551210

Bưu điện TMĐT Phong Điền

 • Mã bưu điện: 534908
 • Bưu cục: Bưu điện TMĐT Phong Điền
 • Địa chỉ: Sô´128, Đường Phò Trạch, Thị Trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
 • Điện thoại: 0234.3551310

Bưu điện Điền Hòa

 • Mã bưu điện: 534960
 • Bưu cục: Bưu điện Điền Hòa
 • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Điền Hoà, Huyện Phong Điền
 • Điện thoại: 0234.3553364

Bưu điện An Lỗ

 • Mã bưu điện: 535140
 • Bưu cục: Bưu điện An Lỗ
 • Địa chỉ: Thôn Bồ Điền, Xã Phong An, Huyện Phong Điền
 • Điện thoại: 0234.3551809

Bưu điện Phong Xuân

 • Mã bưu điện: 535120
 • Bưu cục: Bưu điện Phong Xuân
 • Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Phong Xuân, Huyện Phong Điền
 • Điện thoại: 0234.3553165

Bưu điện văn hóa xã Phong Hiền

 • Mã bưu điện: 534910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Hiền
 • Địa chỉ: Thôn An Lỗ, Xã Phong Hiền, Huyện Phong Điền
 • Điện thoại: 0234.3551499

Bưu điện văn hóa xã Phong Thu

 • Mã bưu điện: 535020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Thu
 • Địa chỉ: Thôn Trạch Hữu, Xã Phong Thu, Huyện Phong Điền
 • Điện thoại: 0234.3551609

Bưu điện văn hóa xã Phong Hòa

 • Mã bưu điện: 535041
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Trạch Phổ, Xã Phong Hoà, Huyện Phong Điền
 • Điện thoại: 0234.3552626

Bưu điện văn hóa xã Phong Chương

 • Mã bưu điện: 534930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Chương
 • Địa chỉ: Thôn Trung Thạnh, Xã Phong Chương, Huyện Phong Điền
 • Điện thoại: 0234.3553553

Bưu điện văn hóa xã Phong Bình

 • Mã bưu điện: 535070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Bình
 • Địa chỉ: Thôn Tây Phú (phò Trạch), Xã Phong Bình, Huyện Phong Điền
 • Điện thoại: 0234.3563555

Bưu điện văn hóa xã Điền Lộc

 • Mã bưu điện: 534950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điền Lộc
 • Địa chỉ: Thôn Nhất Tây, Xã Điền Lộc, Huyện Phong Điền
 • Điện thoại: 0234.3553709

Bưu điện văn hóa xã Phong Hải

 • Mã bưu điện: 535000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Hải
 • Địa chỉ: Thôn B1, Xã Phong Hải, Huyện Phong Điền
 • Điện thoại: 0234.3553763

Bưu điện văn hóa xã Điền Hải

 • Mã bưu điện: 534980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điền Hải
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Điền Hải, Huyện Phong Điền
 • Điện thoại: 0234.3553311

Bưu điện văn hóa xã Điền Môn

 • Mã bưu điện: 535010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điền Môn
 • Địa chỉ: Thôn Kế Môn 1, Xã Điền Môn, Huyện Phong Điền
 • Điện thoại: 0234.3552980

Bưu điện văn hóa xã Điền Hương

 • Mã bưu điện: 535090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điền Hương
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Hương Tây, Xã Điền Hương, Huyện Phong Điền
 • Điện thoại: 0234.3553416

Bưu điện văn hóa xã Phong An

 • Mã bưu điện: 535141
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong An
 • Địa chỉ: Thôn Phò Ninh, Xã Phong An, Huyện Phong Điền
 • Điện thoại: 0234.3551916

Bưu điện văn hóa xã Phong Mỹ

 • Mã bưu điện: 535100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn Lưu Hiền Hòa, Xã Phong Mỹ, Huyện Phong Điền
 • Điện thoại: 0234.3553129

Bưu điện văn hóa xã Phong Sơn

 • Mã bưu điện: 535160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Sơn Quả, Xã Phong Sơn, Huyện Phong Điền
 • Điện thoại: 0234.3553169

Đại lý bưu điện Ưu Điềm

 • Mã bưu điện: 535040
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Ưu Điềm
 • Địa chỉ: Thôn Ba Bàu Chợ, Xã Phong Hoà, Huyện Phong Điền
 • Điện thoại: 553565

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phong Điền

 • Mã bưu điện: 534940
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phong Điền
 • Địa chỉ: Thôn Trạch Thượng 1, Thị Trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
 • Điện thoại: 0234.3551490

Bưu cục văn phòng VP BĐH Phong Điền

 • Mã bưu điện: 534907
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Phong Điền
 • Địa chỉ: Thôn Trạch Thượng 1, Thị Trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
 • Điện thoại: 0234.3551212