Bưu điện khai thác cấp 1 KTC1 Huế 1

  • Mã bưu điện: 530100
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Huế 1
  • Địa chỉ: Sô´1, Khu CN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ
  • Điện thoại: 0234.3845888