Đại lý bưu điện 164 Trần Phú

  • Mã bưu điện: 533641
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện 164 Trần Phú
  • Địa chỉ: Sô´164, Đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế
  • Điện thoại: