Đại lý bưu điện Trần Quang Khải

  • Mã bưu điện: 531310
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Trần Quang Khải
  • Địa chỉ: Sô´13, Đường Trần Quang Khải, Phường Phú Hội, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 827116