Bưu điện khai thác cấp 2 KT Hương Thủy

  • Mã bưu điện: 536130
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hương Thủy
  • Địa chỉ: Sô´272, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ
  • Điện thoại: 0234.3862879