Bưu điện văn phòng VP BĐTP Huế

  • Mã bưu điện: 531106
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP Huế
  • Địa chỉ: Sô´08, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 0234.3820555