Đại lý bưu điện Nguyễn Sinh Cung

  • Mã bưu điện: 531511
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Nguyễn Sinh Cung
  • Địa chỉ: Sô´116, Đường Nguyễn Sinh Cung, Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 827345