Đại lý bưu điện Đào Tấn

  • Mã bưu điện: 533642
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Đào Tấn
  • Địa chỉ: Sô´54, Đường Đào Tấn, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế
  • Điện thoại: