Bưu điện văn phòng VP BĐH Hương Trà

  • Mã bưu điện: 535319
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Hương Trà
  • Địa chỉ: Sô´105, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Thị Trấn Tứ Hạ, Huyện Hương Trà
  • Điện thoại: 0234.3557235