Bưu điện văn phòng VP BĐH Phú Vang

  • Mã bưu điện: 536879
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Phú Vang
  • Địa chỉ: Thôn Hòa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang
  • Điện thoại: 0234.3868348