Bưu điện La Sơn

  • Mã bưu điện: 537230
  • Bưu cục: Bưu điện La Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc
  • Điện thoại: 0234.3874201