Bưu điện văn hóa xã Thượng Lộ

  • Mã bưu điện: 536560
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Lộ
  • Địa chỉ: Thôn La Hố, Xã Thượng Lộ, Huyện Nam Đông
  • Điện thoại: 875720