Bưu điện Phụng Chánh

  • Mã bưu điện: 537180
  • Bưu cục: Bưu điện Phụng Chánh
  • Địa chỉ: Thôn Phụng Chánh, Xã Vinh Hưng, Huyện Phú Lộc
  • Điện thoại: 0234.3874719