Đại lý bưu điện Nguyễn Lộ Trạch

  • Mã bưu điện: 531483
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Nguyễn Lộ Trạch
  • Địa chỉ: Sô´22, Đường Nguyễn Lộ Trạch, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế
  • Điện thoại: