Đại lý bưu điện Chợ Vĩ Dạ

  • Mã bưu điện: 531572
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Chợ Vĩ Dạ
  • Địa chỉ: Sô´206, Đường Nguyễn Sinh Cung, Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế
  • Điện thoại: