Đại lý bưu điện 132 Mai Thúc Loan

  • Mã bưu điện: 532133
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện 132 Mai Thúc Loan
  • Địa chỉ: Sô´132, Đường Mai Thúc Loan, Phường Thuận Lộc, Thành phố Huế
  • Điện thoại: