Bưu điện khai thác cấp 2 KT Phú Lộc

  • Mã bưu điện: 537140
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Lộc
  • Địa chỉ: Sô´118, Đường Lý Thánh Tông, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc
  • Điện thoại: 0234.3871571