Bưu điện văn hóa xã Hương Hồ

  • Mã bưu điện: 535550
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Hồ
  • Địa chỉ: Thôn Long Hồ Hạ, Xã Hương Hồ, Huyện Hương Trà
  • Điện thoại: 550034