Bưu điện văn hóa xã Thuỷ Xuân

  • Mã bưu điện: 533250
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuỷ Xuân
  • Địa chỉ: Sô´45, Đường Minh Mạng, Phường Thủy Xuân, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 0234.3836449