Bưu điện văn hóa xã Thủy Châu

  • Mã bưu điện: 536161
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thủy Châu
  • Địa chỉ: Tổ 11, Xóm Phù Nam I, Phường Thủy Châu, Thị xã Hương Thuỷ
  • Điện thoại: 0234.3444269