Bưu điện Thừa Lưu

  • Mã bưu điện: 537340
  • Bưu cục: Bưu điện Thừa Lưu
  • Địa chỉ: Thôn Trung Kiền, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc
  • Điện thoại: 0234.3872288