Bưu điện văn hóa xã Quảng Phước

  • Mã bưu điện: 534620
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Phước
  • Địa chỉ: Thôn Khuôn Phò Đông, Xã Quảng Phước, Huyện Quảng Điền
  • Điện thoại: 564446