Đại lý bưu điện Bến Nghé

  • Mã bưu điện: 531311
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Bến Nghé
  • Địa chỉ: Sô´8, Đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 823488