Bưu điện An Dương Vương

  • Mã bưu điện: 533671
  • Bưu cục: Bưu điện An Dương Vương
  • Địa chỉ: Sô´17, Đường An Dương Vương, Phường An Cựu, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 0234.3816562