Đại lý bưu điện Nguyễn Trường Tộ

  • Mã bưu điện: 533501
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Nguyễn Trường Tộ
  • Địa chỉ: Sô´15, Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 827342