Bưu điện văn hóa xã Phong Thu

  • Mã bưu điện: 535020
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Thu
  • Địa chỉ: Thôn Trạch Hữu, Xã Phong Thu, Huyện Phong Điền
  • Điện thoại: 0234.3551609