Bưu điện Bình Điền

  • Mã bưu điện: 535390
  • Bưu cục: Bưu điện Bình Điền
  • Địa chỉ: Thôn Bình Lợi, Xã Bình Điền, Huyện Hương Trà
  • Điện thoại: 3550242