Bưu điện văn hóa xã Hương Vinh

  • Mã bưu điện: 535350
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Vinh
  • Địa chỉ: Thôn Triều Sơn Nam, Xã Hương Vinh, Huyện Hương Trà
  • Điện thoại: 551201