Địa chỉ bưu điện tại Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Quảng Điền thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế: Bưu điện Quảng Điền, Bưu điện Quảng Công, Bưu điện Quảng Thành, Bưu điện văn hóa xã Quảng Phước, Bưu điện văn hóa xã Quảng Ngạn, Bưu điện văn hóa xã Quảng Lợi, Bưu điện văn hóa xã Quảng Thái, Bưu điện văn hóa xã Quảng Vinh, Bưu điện văn hóa xã Quảng An, Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú, Bưu điện văn hóa xã Quảng Thọ, Bưu điện văn hóa xã Quảng Thành, Đại lý bưu điện Chợ Sịa, Đại lý bưu điện Vĩnh Tu, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Quảng Điền, Bưu cục văn phòng VP BĐH Quảng Điền

Bưu điện Quảng Điền

 • Mã bưu điện: 534600
 • Bưu cục: Bưu điện Quảng Điền
 • Địa chỉ: Thôn Khuôn Phò Nam, Thị Trấn Sịa, Huyện Quảng Điền
 • Điện thoại: 3554231/3555685

Bưu điện Quảng Công

 • Mã bưu điện: 534640
 • Bưu cục: Bưu điện Quảng Công
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Công, Huyện Quảng Điền
 • Điện thoại: 3554636

Bưu điện Quảng Thành

 • Mã bưu điện: 534810
 • Bưu cục: Bưu điện Quảng Thành
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Hà, Xã Quảng Thành, Huyện Quảng Điền
 • Điện thoại: 0234.3556281

Bưu điện văn hóa xã Quảng Phước

 • Mã bưu điện: 534620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Phước
 • Địa chỉ: Thôn Khuôn Phò Đông, Xã Quảng Phước, Huyện Quảng Điền
 • Điện thoại: 564446

Bưu điện văn hóa xã Quảng Ngạn

 • Mã bưu điện: 534661
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Ngạn
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Ngạn, Huyện Quảng Điền
 • Điện thoại: 555899

Bưu điện văn hóa xã Quảng Lợi

 • Mã bưu điện: 534680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Lợi
 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Thạnh, Xã Quảng Lợi, Huyện Quảng Điền
 • Điện thoại: 555226

Bưu điện văn hóa xã Quảng Thái

 • Mã bưu điện: 534700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thái
 • Địa chỉ: Thôn Đông Hồ, Xã Quảng Thái, Huyện Quảng Điền
 • Điện thoại: 555050

Bưu điện văn hóa xã Quảng Vinh

 • Mã bưu điện: 534720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Vinh
 • Địa chỉ: Thôn Sơn Tùng, Xã Quảng Vinh, Huyện Quảng Điền
 • Điện thoại: 555020

Bưu điện văn hóa xã Quảng An

 • Mã bưu điện: 534800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng An
 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Xá, Xã Quảng An, Huyện Quảng Điền
 • Điện thoại: 556465

Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú

 • Mã bưu điện: 534750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú
 • Địa chỉ: Thôn Hạ Lang, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Điền
 • Điện thoại: 555235

Bưu điện văn hóa xã Quảng Thọ

 • Mã bưu điện: 534770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thọ
 • Địa chỉ: Thôn Tân Xuân Lai, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền
 • Điện thoại: 555030

Bưu điện văn hóa xã Quảng Thành

 • Mã bưu điện: 534811
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thành
 • Địa chỉ: Thôn Thành Trung, Xã Quảng Thành, Huyện Quảng Điền
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Chợ Sịa

 • Mã bưu điện: 534610
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Chợ Sịa
 • Địa chỉ: Thôn Thạch Bình, Thị Trấn Sịa, Huyện Quảng Điền
 • Điện thoại: 554236

Đại lý bưu điện Vĩnh Tu

 • Mã bưu điện: 534660
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Vĩnh Tu
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Ngạn, Huyện Quảng Điền
 • Điện thoại: 554508

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Quảng Điền

 • Mã bưu điện: 534630
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Quảng Điền
 • Địa chỉ: Thôn Khuôn Phò Nam, Thị Trấn Sịa, Huyện Quảng Điền
 • Điện thoại: 0234.3555515

Bưu cục văn phòng VP BĐH Quảng Điền

 • Mã bưu điện: 534612
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Quảng Điền
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Kim Thành, Thị Trấn Sịa, Huyện Quảng Điền
 • Điện thoại: 02343554231