Bưu điện Truồi

  • Mã bưu điện: 537200
  • Bưu cục: Bưu điện Truồi
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc
  • Điện thoại: 0234.3874361