Bưu điện văn hóa xã Cầu Hai

  • Mã bưu điện: 537101
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cầu Hai
  • Địa chỉ: Khu Vực IV, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc
  • Điện thoại: 0234.3871244