Đại lý bưu điện Yết Kiêu

  • Mã bưu điện: 532611
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Yết Kiêu
  • Địa chỉ: Sô´27, Đường Yết Kiêu, Phường Thuận Hoà, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 516162