Bưu điện khai thác cấp 2 KT Phú Vang

  • Mã bưu điện: 536770
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Vang
  • Địa chỉ: Thôn Hòa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang
  • Điện thoại: 0234.3868348