Bưu điện văn hóa xã Làng Rồng

  • Mã bưu điện: 536751
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Làng Rồng
  • Địa chỉ: Thôn An Hải, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang
  • Điện thoại: 0234.3866333