Bưu điện Huế Thành

  • Mã bưu điện: 531950
  • Bưu cục: Bưu điện Huế Thành
  • Địa chỉ: Sô´25, Đường Mai Thúc Loan, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 0234.3523473