Bưu điện văn hóa xã Lộc Trì

  • Mã bưu điện: 537310
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lộc Trì
  • Địa chỉ: Thôn Cao Đôi Xã, Xã Lộc Trì, Huyện Phú Lộc
  • Điện thoại: 0234.3871131