Bưu điện văn hóa xã Điền Môn

  • Mã bưu điện: 535010
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điền Môn
  • Địa chỉ: Thôn Kế Môn 1, Xã Điền Môn, Huyện Phong Điền
  • Điện thoại: 0234.3552980