Đại lý bưu điện 49 Trần Phú

  • Mã bưu điện: 533515
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện 49 Trần Phú
  • Địa chỉ: Sô´49, Đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 837002